Stilte drijft voort
op het zuchten van de wind

de wind verbreekt de stilte
en zucht het woord…