Puur een frisse geelwitte bloem leek te resteren
Toen Griek Narcissus plotsklaps de pijp uit ging
Stierf kwijnend, had geen verloofde te begeren
Adoreerde alleen zichzelf, bekeek zijn lieveling

In de spiegel van water