Kurkuma is uit onvervalst discipline
’n hetze tegen Alzheimer begonnen
Werkende gele kleurstof curcumine
Wordt uit de wortelstok gewonnen

En poogt schade te herstellen