Pluimvormige tros, kelk als een schotel
Familie van lipbloem, bemint uitsloven
Toen hij zich optutte met hoteldebotel
Scharlakenrode lippen, onder en boven

Alsof hij je wilde kussen