Geen winst of verlies, onbeslist
‘ n zonder te twisten gelijkspel
1-1 – zonder nut van redetwist
Ex aequo of remise, dankjewel

Een foto, een woord

spelen met synoniemen en betekenissen